quản lý đầu tư

Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh

Nam Long HCM: Chiều ngày 24/11, Quốc hội biểu quyết thông qua cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, với 94,7% đại biểu tán thành. Điều này đặc biệt quan trọng, giúp thành phố Hồ Chí Minh bứt phát, phát triển về kinh tế, cải cách thủ tục hành chính và thu hút vốn đầu tư. Xem thông tin chi tiết: Căn hộ Flora...

Compare listings

So sánh