phương thức thanh toán

Khu Nam Sài Gòn phát triển hàng lọat dự án cao cấp

Nguồn cung căn hộ vừa túi tiền khu Nam Sài Gòn vẫn chưa theo kịp thị trường

Namlonghcm: Trong số liệu mới đây được Hiệp hội bất động sản TP.HCM công bố, dự báo từ nay đến năm 2020, ước tính có khoảng 81.000 hộ gia đình cần nhà ở, trong đó chiếm phần lớn là những khách hàng có mức thu nhập trung bình. Hiện tại, cung - cầu của phân khúc này vẫn chưa cân bằng, đặc biệt là tại các khu vực...

Compare listings

So sánh