ngân hàng bảo lãnh dự án waterpoint

Ngân hàng OCB và Standard Chartered Việt Nam bảo lãnh cho vay dự án Waterpoint Long An

Nam Long HCM - Theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long ngày 18/06/2019, Nam Long phê duyệt bảo lãnh khoản cho vay của Công ty Cổ phần Southgate tại ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho dự án Waterpoint 165 hecta với hạn mức 1.315.000.000.000 đồng. Và Ngân hàng CPTM Phương Đông (OCB) là 1.115.000.000.000...

Compare listings

So sánh