nam long phát hành cổ phiếu

Nam Long phát hành hơn 31 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Nam Long HCM:  Theo Báo Đầu tư Chứng khoán, ngày 28/02 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ( NLG - HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu. Thông báo phát hành thêm 31,45 triệu cổ phiếu được Nam Long bố ngày 09/02/2018. Đợt phát hành này với mục đích huy động vốn, vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ...

Compare listings

So sánh