bong bóng bất động sản

Nam Long lên kế hoạch đối phó với diễn biến thị trường xấu

Nam Long HCM: Với diễn biến thị trường vừa qua, Nam Long đã chuẩn bị hàng ngàn tỷ đồng tiền mặt, tập trung phát triển dòng sản phầm vừa túi tiền phù hợp với nhu cầu khách hàng. Và khai thác dòng sản phẩm cho thuê để đối phó với bong bóng bất động sản. Dòng căn hộ vừa túi tiền, Nam Long phát triển 2018. Căn...

Compare listings

So sánh