bao cao tai chinh nam long

Nam Long báo lãi kỷ lục 756 tỷ trong năm 2017

Nam Long HCM: "Tập đoàn Nam Long báo lãi kỷ lục 756 tỷ trong năm 2017" . Nam Long vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2017.  Trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 756 tỷ tăng 95,1% so với năm trước và vượt chỉ tiêu 15% do ĐHCĐ giao phó. Đây được coi là một năm rất thành công của Nam Long. Trong năm 2017, Nam Long đã triển...

Compare listings

So sánh